El tauler d'eines!!

Aquest és el tauler d'eines del taller de tecnologia del segon cicle...

Fem un petit motor elèctric?

Amb un fil de coure esmaltat, un imant i una pila de 4,5V podem fer el nostre propi motor elèctric....INCREIBLE!!

Materials de construcció

Al taller de tecnologia fem de tot, fins i tot podem fer vigues de formigó armat i comprovar la seva resistència!!

Robòtica

A 4tESO el departament de tecnologia imparteix l'assignatura optativa de Robòtica...

Informàtica

El departament de tecnologia imparteix l'assignatura de informàtica a 4t ESO...

dilluns, 26 de juny de 2017

Recuperacions de Setembre 2017

Per als alumnes amb algun curs de tecnologia pendent, el departament de tecnologia ha dissenyat el següent sistema de recuperació:

1er: Els alumnes hauran de presentar OBLIGATÒRIAMENT els dossiers d'activitats corresponents a cada curs pendent. Per a poder fer-los teniu uns documents de consulta de cada curs. Ho podeu descarregar clicant als següents enllaços:


2on: Els alumnes hauran de presentar-se a l'examen extraordinari que estarà compost d'activitats extretes del dossier de cada curs. Aquells alumnes que tenen pendents més d'un curs, faran un examen únic amb preguntes dels cursos pendents.


Per a calcular la nota de la recuperació es farà la següent ponderació:


Nota recuperació = 0,4 * nota dossier + 0,6 * nota examen


Es considerarà recuperada si l'alumne obté una nota igual o superior a 5. Per poder fer mitjana hauran d'obtenir una nota mínima a l'examen d'un 4.


Els continguts que cal recuperar per a cada curs seran els següents:

Continguts per a l’examen de recuperació de 1r d’ESO

1.       Procés tecnològic. Fases.
2.       L’aula de tecnologia.
3.       Dibuix i Disseny. Esbós, croquis i vistes.
4.       Escales. Tipus d’escales.
5.       Propietats dels materials (conductivitat, resistència, duresa, elasticitat,…).
6.       Introducció a l’electricitat. El circuit elèctric. Símbols. Circuit en sèrie i en paral·lel.


Continguts per a l’examen de recuperació de 2n d’ESO

1.       Les magnituds elèctriques. La llei d’ohm. Resolució de problemes. Càlcul de potència.
2.       Producció de l’energia elèctrica. Energies primàries i secundàries. Renovables i no renovables.
3.       Centrals elèctriques. Tipus i principi de funcionament.
4.       Fabricació artesanal i fabricació industrial.
5.       Procés agrari i la industria alimentària.

Continguts per a l’examen de recuperació de 3r d’ESO

1.       El mètode de projectes.
2.       Estructures. Classificació. Esforços.
3.       Màquines simples. Classificació de palanques.
4.       Mecanismes de transmissió de moviment. Engranatges. Politges. Lleves. Cadena.
5.       Màquines tèrmiques. La màquina de vapor. El motor de combustió interna de Otto.
6.       Què és la comunicació? Elements de tota comunicació. L’alfabet Morse.

Continguts per a l’examen de recuperació de 4t d’ESO (per a ex-alumnes del centre)


1.       Els materials de construcció d’habitatges.
2.       Instal·lacions als habitatges.
3.       Electrònica analògica. Resistències, díodes, corrent continu i altern, circuits sèrie i paral·lel.
4.       Electrònica digital. Bits, portes lògiques i circuits digitals.
5.       Neumàtica. Elements d’un circuit neumàtic, simulació.
6.       Control i robòtica. Programació de microcontroladors.

Els professors de tecnologia us informaran dels dies d’examen i de les notes.

Departament de tecnologia
Institut Andreu Nin
Dessembre 2016

divendres, 5 de maig de 2017

CONCURS DE FOTOGRAFIA

dimecres, 29 de març de 2017

Visita a la URV

El dia 1 de març el departament de tecnologia de l'institut va organitzar una sortida amb alumnes de 3ESO que volen fer estudis d'enginyeria o arquitectura amb motiu del "Girls Day" organitzat per la URV.

dilluns, 27 de juny de 2016

Recuperació de Febrer 2017

Per als alumnes amb algun curs de tecnologia pendent, el departament de tecnologia ha dissenyat el següent sistema de recuperació:

1er: Els alumnes hauran de presentar OBLIGATÒRIAMENT els dossiers d'activitats corresponents a cada curs pendent. Per a poder fer-los teniu uns documents de consulta de cada curs. Ho podeu descarregar clicant als següents enllaços:


2on: Els alumnes hauran de presentar-se a l'examen extraordinari que estarà compost d'activitats extretes del dossier de cada curs. Aquells alumnes que tenen pendents més d'un curs, faran un examen únic amb preguntes dels cursos pendents.


Per a calcular la nota de la recuperació es farà la següent ponderació:


Nota recuperació = 0,4 * nota dossier + 0,6 * nota examen


Es considerarà recuperada si l'alumne obté una nota igual o superior a 5. Per poder fer mitjana hauran d'obtenir una nota mínima a l'examen d'un 4.


Els continguts que cal recuperar per a cada curs seran els següents:

Continguts per a l’examen de recuperació de 1r d’ESO

1.       Procés tecnològic. Fases.
2.       L’aula de tecnologia.
3.       Dibuix i Disseny. Esbós, croquis i vistes.
4.       Escales. Tipus d’escales.
5.       Propietats dels materials (conductivitat, resistència, duresa, elasticitat,…).
6.       Introducció a l’electricitat. El circuit elèctric. Símbols. Circuit en sèrie i en paral·lel.


Continguts per a l’examen de recuperació de 2n d’ESO

1.       Les magnituds elèctriques. La llei d’ohm. Resolució de problemes. Càlcul de potència.
2.       Producció de l’energia elèctrica. Energies primàries i secundàries. Renovables i no renovables.
3.       Centrals elèctriques. Tipus i principi de funcionament.
4.       Fabricació artesanal i fabricació industrial.
5.       Procés agrari i la industria alimentària.

Continguts per a l’examen de recuperació de 3r d’ESO

1.       El mètode de projectes.
2.       Estructures. Classificació. Esforços.
3.       Màquines simples. Classificació de palanques.
4.       Mecanismes de transmissió de moviment. Engranatges. Politges. Lleves. Cadena.
5.       Màquines tèrmiques. La màquina de vapor. El motor de combustió interna de Otto.
6.       Què és la comunicació? Elements de tota comunicació. L’alfabet Morse.

Continguts per a l’examen de recuperació de 4t d’ESO (per a ex-alumnes del centre)


1.       Els materials de construcció d’habitatges.
2.       Instal·lacions als habitatges.
3.       Electrònica analògica. Resistències, díodes, corrent continu i altern, circuits sèrie i paral·lel.
4.       Electrònica digital. Bits, portes lògiques i circuits digitals.
5.       Neumàtica. Elements d’un circuit neumàtic, simulació.
6.       Control i robòtica. Programació de microcontroladors.

Els professors de tecnologia us informaran dels dies d’examen i de les notes.

Departament de tecnologia
Institut Andreu Nin
Dessembre 2016

dijous, 11 de febrer de 2016

Ens anem a la fira!!!

El passat dissabte dia 6 de Febrer els alumnes de l'optativa de 4t ESO de robòtica van participar en la segona edició de la fira de projectes i robòtica organitzada pel departament d'ensenyament. Es van presentar un total de 1000 alumnes i 100 professors de 52 centres repartits per tota Catalunya.

Els nostres alumnes es van presentar amb quatre projectes tecnològics desenvolupats per ells mateixos amb la placa microcontroladora Genuino. Els projectes van ser els següents:

Pont llevadís: Realitzat per Joan Arroyo, Fatema Al Natour, Narjiss Hajjaj i Pedro Claverías. Es tracta d'un pont que detecta la presència d'un vaixell i puja per deixar-lo passar, després de uns segons, torna a baixar fins que detecte un altre vaixell.

R2D2: Realitzat per Lourdes Barreto, Dorian Sarazin, Héctor Mancheño i Adrián Fernández. És una versió feta pels alumnes de robòtica de l'institut del mític robot R2D2 de la peli "Star Wars" de George Lucas, el qual té la capacitat de moure el cap i al cos per separat.

Cotxe intel·ligent: Realitzat per Adrian Abad, Óscar Matrín i Albert Hernández. És el prototip més complexe tècnicament dels quatre que van presentar, consisteix en un cotxe capaç de seguir a una persona, recula quan la persona s'aproxima a ell i esquiva qualsevol objecte.

Radar de bales: Realitzat per Imma Ramón, Brian Miranda i Arnau Papiol. Amb 6 vots, ha sigut el projecte més valorat pel jurat de l'organització dels que van presentar. Es tracta d'un radar de bales que detecta la velocitat d'una bala i la indica en una pantalla led.

Des del departament de tecnologia volem agrair al departament elèctric per facilitar-mos les seves instal·lacions i a tots els pares i mares que van portar als seus fills a la fira un bon dissabte de carnestoltes a les 8;30h, el verdader premi és per a ells. Gràcies!!!

Alumnes de 4t ESO de robòtica

dissabte, 19 de desembre de 2015

Recuperació de cursos anteriors de tecnologia febrer (2015-2016)

Hola, ja podeu consultar el procediment per poder recuperar els cursos anteriors del departament de tecnologia.

Per accedir heu d'entrar en l'apartat "criteris de qualificació" -----> "recuperació de cursos anteriors" dins del blog del departament.

dilluns, 29 de juny de 2015

Recuperació de Setembre 2015

Per als alumnes amb algun curs de tecnologia pendent, el departament de tecnologia ha dissenyat el següent sistema de recuperació:

1er: Els alumnes hauran de presentar OBLIGATÒRIAMENT els dossiers d'activitats corresponents a cada curs pendent. Podeu descarregar-lo clicant als següents enllaços:


2on: Els alumnes hauran de presentar-se a l'examen extraordinari que estarà compost d'activitats extretes del dossier de cada curs. Aquells alumnes que tenen pendents més d'un curs, faran un examen únic amb preguntes dels cursos pendents.


Per a calcular la nota de la recuperació es farà la següent ponderació:


Nota recuperació = 0,4 * nota dossier + 0,6 * nota examen


Es considerarà recuperada si l'alumne obté una nota igual o superior a 5. Per poder fer mitjana hauran d'obtenir una nota mínima a l'examen d'un 4.


Els continguts que cal recuperar per a cada curs seran els següents:

Continguts per a l’examen de recuperació de 1r d’ESO

1.       Procés tecnològic. Fases.
2.       L’aula de tecnologia.
3.       Dibuix i Disseny. Esbós, croquis i vistes.
4.       Escales. Tipus d’escales.
5.       Propietats dels materials (conductivitat, resistència, duresa, elasticitat,…).
6.       Introducció a l’electricitat. El circuit elèctric. Símbols. Circuit en sèrie i en paral·lel.


Continguts per a l’examen de recuperació de 2n d’ESO

1.       Les magnituds elèctriques. La llei d’ohm. Resolució de problemes. Càlcul de potència.
2.       Producció de l’energia elèctrica. Energies primàries i secundàries. Renovables i no renovables.
3.       Centrals elèctriques. Tipus i principi de funcionament.
4.       Fabricació artesanal i fabricació industrial.
5.       Procés agrari i la industria alimentària.

Continguts per a l’examen de recuperació de 3r d’ESO

1.       El mètode de projectes.
2.       Estructures. Classificació. Esforços.
3.       Màquines simples. Classificació de palanques.
4.       Mecanismes de transmissió de moviment. Engranatges. Politges. Lleves. Cadena.
5.       Màquines tèrmiques. La màquina de vapor. El motor de combustió interna de Otto.
6.       Què és la comunicació? Elements de tota comunicació. L’alfabet Morse.

Continguts per a l’examen de recuperació de 4t d’ESO (Tecnologia)

1.       Els materials de construcció d’habitatges.
2.       Instal·lacions als habitatges.
3.       Electrònica analògica. Resistències, díodes, corrent continu i altern, circuits sèrie i paral·lel.
4.       Electrònica digital. Bits, portes lògiques i circuits digitals.
5.       Neumàtica. Elements d’un circuit neumàtic, simulació.
6.       Control i robòtica. Programació de microcontroladors.

Continguts per a l’examen de recuperació de 4t d’ESO (Informàtica)

1.      Pressentacions multimèdia.
2.      Processador de textos.
3.      Fulls de càlcul.
4.      Tractament digital d'imatges.
5.      Disseny d'aplicacions mòbils.


Al web del centre hi trobareu el lloc i la data de les proves.
Departament de tecnologia
Institut Andreu Nin
Juny 2015